Ljungskile växer och utvecklas

Ljungskile är en plats som många vill bo och leva på. Ett liv i Ljungskile innebär närhet till natur, hav och friluftsliv samtidigt som det är nära till städer som Uddevalla, Stenungsund, Kungälv och Göteborg. För att möta behovet av samhällsservice bygger Uddevalla kommun nya förskolor och skolor, samt planerar för hur olika områden ska utvecklas och bebyggas.

Vy över Ljungskile en sommardag.

Det är många som upptäcker livskvaliteten i Ljungskile.

Förstudie om hamnen snart klar

Förstudien om Ljungskilehamn granskas nu av projektenheten och kommer därefter att publiceras i maj månad.

Förstudien beräknas innehålla:

  • Hur man stabiliserar, säkrar kajerna och övriga ytor, inom Ljungskile segelsällskaps arrendeyta, med hänsyn till pågående verksamhet.
  • Hur man stabiliserar, säkrar kajerna och övriga ytor, inom de centrala delarna av Ljungskile hamn
  • Hur man löser vattentillträde för allmänheten via trädäck eller flytbryggor.
  • Förslag på ersättningsbryggor för båtplats och eventuellt bad o krabbfiske.
  • Promenad och bilväg längs med berget (befintliga Strandvägen).
  • Bergsäkring och belysning längs promenadstråket.

Planer som banar väg för bostäder och företagare

En detaljplan visar hur olika mark och vattenområden får lov att användas och är viktiga för samhällsplaneringen. I Ljungskile pågår detaljplanearbeten för att utreda hur olika områden ska utvecklas med bostäder och lokaler för företag.

Du hittar mer information om pågående detaljplaner och dess status på våra sidor om samhällsplanering, under pågående detaljplaner:

Miljöcertifierade förskolor och grundskolor för nära skolgång

Våra yngsta kommuninvånare behöver utrymme att växa i moderna lärmiljöer, och därför planerar vi för nya skolor och förskolor i Ljungskileområdet.

Vid toppen av Hälle i Ljungskile har vi nyligen invigt en ny förskola, byggd på en naturtomt där naturvärdena är ett viktigt inslag i barnens utemiljö. I Råssbyn norr om Ljungskile byggs just nu ännu en ny förskola. Förskolorna kommer att vara miljöcertifierade med solceller på taket och byggnaderna ska vara flexibelt utformade för att passa såväl små som stora barn.

För att kunna erbjuda en nära skolgång i Ljungskile satsar Uddevalla kommun på två nya grundskolor. Mitt i Ljungskile kommer en ny F-9 skola att byggas. Skolans centrala läge tillsammans med utbyggda cykelvägar skapar förutsättningar för en nära och hållbar skolgång för Ljungskileeleverna. Det pågår även ett detaljplanearbete för att kunna bygga en F-6 skola och idrottshall vid Skäret mellan Sundstrand och Ammenäs.

Du hittar mer information om planerade skolor och förskolor på våra sidor om skolor och boende:

Mer om Ljungskile

Kontakt

Ivan Windvik Andersen

+46 522‑69 83 66

ivan.windvikandersen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor