Köpa eller sälja hus med eget vatten och avlopp

Ta reda på statusen på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper hus

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på  vatten- och avloppsanläggningarnas status inför husköpet.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd, kan det finnas möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Du som säljer hus

Samla de handlingar du har exempelvis tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Kommunens roll

Bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar. Enheten hjälper även till om du har frågor om vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet, att bedöma den befintliga anläggningens funktion och när du behöver borra dricksvattenbrunn eller renovera/bygga ny avloppsanläggning.

Västvatten är ett kommunalt bolag och sköter kommunalt vatten och avlopp och kan svara på frågor kring utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppsnätet.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00