Landsbygdsråd

I landsbygdsrådet pratar man om frågor som är viktiga för landsbygden i Uddevalla kommun. Åtta representanter är utvalda för att företräda de tre landsbygdsområdena.

Landsbygdsrådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i frågor som berör Uddevallas landsbygdsområden. Här hittar du mer information om vad rådet gör, vilka som är med och hur man tar upp en fråga.

Vad gör man i landsbygdsrådet?

Att vara ett rådgivande organ innebär att man tar upp olika frågor, informerar, ger synpunkter och för dialog. Men man fattar inga beslut i ett rådgivande organ.

Om beslut behöver fattas i en fråga görs detta i den nämnd som ansvarar för frågan.

I Uddevalla kommun finns flera rådgivande organ som du kan läsa mer om:
Rådgivande organ

Du hittar också information om våra nämnder och deras ansvarsområden:
Nämnder

Vilka är med i landsbygdsrådet?

Kommunstyrelsen har valt tre ledamöter som ansvarar för att sammankalla och hålla ihop rådet. Ledamöterna är:

  • Martin Pettersson (SD), ordförande
  • Stig Olsson (KD)
  • Anna-Lena Heydar (S)

Uddevalla kommuns landsbygd har delats in i tre geografiska områden, och varje område har utsett representanter till rådet. Representanterna utses under ett år av de föreningar som har fått samordningsansvar för sitt område. Det finns totalt åtta representanter.

Bokenäs och Skredsvik

Tre representanter
Samordningsansvarig förening: Bokenäsets framtid

Ljungskile och Forshälla

Tre representanter
Samordningsansvarig förening: Ljungskile samhällsförening

Lane-Ryr

Två representanter
Samordningsansvarig förening: Lane-Ryrs bygdegårdsförening

Förslag på sidor