Digitala medgivanden via Prorenata

Uddevalla kommuns elevhälsa använder journalsystemet Prorenata för dokumentation. Prorenata driver även Elevhälsans elevportal, där du som vårdnadshavare kan ta emot och besvara blanketter som skickats till dig från Prorenata.

Så här går det till

  • När en ny blankett finns i portalen får du ett e-postmeddelande. Avsändare är Uddevalla kommun och rubriken anger att du har ett kontaktformulär från ditt barns skola.
  • Mejlet innehåller en länk för inloggning till elevportalen och inloggning sker med hjälp av BankID.
  • När du besvarat formuläret skickar du in det till avsändaren genom att identifiera dig med BankID på nytt.
  • Prorenata hämtar kontaktuppgifter till vårdnadshavare från Edlevo. För att du ska nås av mejl från elevportalen måste du ha rätt kontaktuppgifter i Edlevo. Här hittar du information om hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.

Vissa blanketter kräver, vid delad vårdnad, att båda vårdnadshavare svarar. Besvarad blankett skickas till journalsystemet först när båda besvarat blanketten (gäller ej dig som har enskild vårdnad). Den som svarar först besvarar blanketten, nästa vårdnadshavare kan bara bekräfta lämnade svar.

Om du har några frågor kring innehållet, inte håller med de svar som den andre vårdnadshavaren redan lämnat eller inte har möjlighet att besvara med hjälp av BankID – kontakta ditt barns skolsköterska.

Denna funktion är ny från höstterminen 2022. I dagsläget används funktionen för vaccinationsmedgivanden och samtycke till överföring av uppgifter till Västra Götalandsregionens elevhälsodatabas. Fler typer av formulär och blanketter kommer att kunna skickas och besvaras via elevportalen längre fram.

Förslag på sidor