Korttidsboende

Olika former av tillfälliga boenden finns för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn. Nedan beskrivs de vanligaste.

Korttidsplats inom vård och omsorg

Korttidsplats är ett tillfälligt boende som är behovsprövat. Det kan beviljas för dig som på grund av sjukdom eller annan orsak behöver återhämtning, i väntan på annat boende eller som avlastning för närstående.

På korttidsplatsen får du individuellt anpassad hjälp och stöd med det du har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med klädsel, hygien eller hjälp/stöttning vid måltider till exempel.

En korttidsplats kan även vara aktuellt en kortare period för dig som vårdas av en anhörig i hemmet, så kallad avlastning/växelvård.

Vad kostar det?

Vid korttidsvård betalar du en avgift för maten samt en omvårdnadsavgift för hjälpen du får. Ett så kallat förbehållsbelopp garanterar att du har ekonomiska medel kvar till övriga avgifter.

Korttidsvistelse utanför egna hemmet inom LSS

Korttidsvistelse utanför egna hemmet är en insats inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen kan ges i olika former; korttidsboende, hos en familj eller i form av lägerverksamhet. Läs mer under Funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning - Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Kontakt

Biståndshandläggare, biståndsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret 
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00