Luftvärmepump

Det finns värmepumpar som utnyttjar energin i utomhusluften. Det är antingen luft/luftvärme- eller luftvattenvärmepumparna .

  • Luft/luftvärmepumpen avger bara värme på ett ställe inomhus via inomhusdelen genom att blåsa in varmluft,
  • Luftvattenvärmepumpen avger värmen till ett vattenburet system, element eller golvvärme.

Tips för dig med direktverkande el

Om du har hus med direktverkande el kan du sänka uppvärmningskostnaden genom att komplettera med en luft/luftvärmepump. Det är en pump som består av en yttre och inre del och det är en mycket energi- och kostnadseffektiv åtgärd. Med en öppen planlösning kan du få en energieffektivisering på 15 – 40 procent.

Frånluftsvärmepump

När man bygger nytt kan man använda en frånluftsvärmepump som tillvaratar värmen i luft som ska ventileras ut ur huset. Det ger en helhetslösning för uppvärmning, vatten och ventilation som kräver en liten yta.

Förslag på sidor