Almås, upphäva tomtindelning

Planfakta

Plannamn: Almås 2
Diarienummer: 2021.1890
Kommundel: Herrestad

Planarbetet i korthet

  • Planbesked lämnades 2021-04-28.
  • Samråd 16 december 2021- 13 januari 2022.
  • Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-22.
  • Laga kraft 2022-04-20.


Förslag på sidor