Överby 1:31, HE 162

Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2015

Planområdet ligger omedelbart norr om det bostadsområde i Överby som benämns "Lanesundsviken". Förslaget syftar till att pröva möjligheterna till cirka 30 nya villatomter och ett 20-tal nya bostäder i flerbostadshus eller gruppbyggda småhus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE162Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE162Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE162IllkartaA1.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00