Överby 1:42 Västra, HE 160

Detaljplanen vann laga kraft 4 juni 2013

Planområdet är ligger vid Havsstenfjordens norra strand cirka 4,5 kilometer väster om Torps köpcentrum. I planområdet ingår bland annat Åsholmsvägen, Järnklevevägen och de två Överbybergsvägarna.

Planernas syfte är bland annat att möjliggöra justeringar av gränser mellan några tomter och allmän plats och att behålla havsutsikter genom att sätta nockhöjder som är anpassade till befintliga hus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE160Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE160Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE160IllkartaA1.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE160Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE160Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00