Smedseröd 1:8, HE 140

Detaljplanen vann laga kraft 12 juli 2007

Området är beläget mellan Kissleberg och Hogstorp, öster om E6:an. Syftet med detaljplanen är i huvudsak att pröva lämpligheten av byggrätter för tolv nya enbostadshus i området.

Förslag på sidor