Svanbergslyckan 1, 295 Ä2

Detaljplanen vann laga kraft 18 oktober 2018

Ändring av detaljplan för del av Björbäck – Gräskärr område 2 avseende fastigheten Svanbergslyckan 1

Detaljplanens syfte är att pröva en ändring av byggrätten till att ingen begränsning anges i planen. Detaljplanens ändring har föranletts med anledning av att fastighetsägaren planerar att bygga ut på fastigheten Svanbergslyckan 1, vilket planen inte medger i dag.


Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00