Svanbergslyckan 1, 295 Ä2

Detaljplanen vann laga kraft 18 oktober 2018

Ändring av detaljplan för del av Björbäck – Gräskärr område 2 avseende fastigheten Svanbergslyckan 1

Detaljplanens syfte är att pröva en ändring av byggrätten till att ingen begränsning anges i planen. Detaljplanens ändring har föranletts med anledning av att fastighetsägaren planerar att bygga ut på fastigheten Svanbergslyckan 1, vilket planen inte medger i dag.


Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse UA295Ä2.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00