Ljung, bostäder

Planfakta

Plannamn: Ljung 1:12, 1:45 och 1:46
Uppdragsledare: Emmy Linder
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten för 18–30 tomter tänkta för enfamiljsbostäder.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-03-24
  • Uppstart våren 2021
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: våren 2023
  • Laga kraft: våren 2023
Bild som visar att planen förbereds för samråd

Klicka på bilden för att se den i större format

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00