Resteröd 4, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Resteröd 4
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 9 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.1674
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA kan byggnader av karaktären åretruntboende prövas.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
Arbete pågår inför samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Flygbild över planområdet

Flygfoto med preliminär markering av planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor