Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Nedan hittar du några vägar att gå om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Familjerätt

Gäller det separation och frågor som behöver lösas kring vårdnad, boende och umgänge kan Uddevalla kommuns familjerätt vara till hjälp.

Vårdnad, boende, umgänge

Juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen

Enligt rättshjälpslagen har alla (privatpersoner, föreningar, organisationer och företag) rätt till högst två timmars juridisk rådgivning hos advokatbyråer och juridiska byråer. Det innebär att du betalar en fast avgift som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Rådgivningen kan handla om till exempel skilsmässa, regler för arv eller hur ett avtal ska tolkas.

Testamente, samboavtal med mera 

Gäller det frågor kring arv, testamenten, samboavtal och liknande kan du vända dig till bland annat begravningsbyråernas jurister, en bankjurist eller familjerättsadvokat.

Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats, se nedan.

Förslag på sidor