Stipendier och fonder

Stipendier är ett sätt att få ett extra bidrag för ett visst ändamål. Ofta vänder sig stipendier till en viss målgrupp, till exempel studerande inom en viss högskola eller boende på en viss ort.

På biblioteket finns böcker som listar stipendier/fonder (i bokformat och digitalt).

Nedan listas stipendier och fonder för personer med anknytning till Uddevalla kommun där du kan ansöka om pengar.

Gustafsbergsstiftelsen
Syftet är att ekonomiskt stödja studerande ungdomar (under 25 år) födda och uppvuxna i Bohuslän. Sista ansökningsdag 1 september.

Max Albin Dahlgrens stipendiefond
För utbildning efter gymnasiet. Sista ansökningsdag 15 mars och 15 oktober.

Otto Hedströms stiftelse
Ansökan kan göras av markägare i Forshälla för skogsvård och plantering. Ansökan hela året.

Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla
Främja vård och fostran eller lämna understöd under utbildning av barn hemmahörande i Uddevalla. Sista ansökningsdag maj månad.

Stiftelsen Barnhemmets vänner
Litteraturbidrag till studerande flickor födda eller bosatta i Uddevalla. Behöver inte vara högskola. Sista ansökningsdag 15 april och 15 oktober.

Stiftelsen Hemmet för gamla och sjuka
Bidrag ges till långvarigt sjuka eller handikappade med eget boende i Bohuslän, med företräde för boende i Uddevalla kommun.

Thordenstiftelsen

Till föreningar och organisationer i Bohuslän. Sista ansökningsdag 12 oktober.

Förslag på sidor