Hjälp till barn och unga

Är läget akut kan du läsa mer om vart du kan vända dig under Akut hjälp för barn och unga.

Läs mer om akut hjälp för barn och unga

Olika problem

Det kan finnas många anledningar till att man mår dåligt eller behöver stöd. Du kan kontakta din vårdcentral för att få hjälp och stöd om du mår dåligt. Du som går i skolan kan även vända dig till elevhälsan på din skola.
Om du är mellan 13-25 år kan du även vända dig till Ungdomsmottagningen

Du kan även vända dig till socialtjänsten för råd och stöd om du t ex har svårigheter i din familj, om du behöver stöd kring missbruk, våld i nära relation eller om du har andra behov i din vardag.

Du kan själv ringa till Familjekontoret och be att få prata med en socialsekretare om du är i behov av stöd t ex i din hemsituation. Du kan också vända direkt till olika enheter t ex:

Fältenheten om du behöver en vuxen att prata med

Barn och unga anhöriga om du har en familjemedlem med fysisk/psykisk sjukdom, långvarig funktionsnedsättning eller missbruksproblem

Mini-Maria om du som ungdom eller närstående önskar information, stöd eller hjälp kring bruk/skadligt bruk av droger, alkohol eller spel om pengar

Råd och stödsamtal för barn om du upplevt eller bevittnat våld i nära relation

Är du förälder och behöver stöd runt ditt barn så kan du hitta mer information om vart du kan vända dig på sidan Till dig som är förälder.

Kontakt


Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Mer information

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. På sajten finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem.

Om de du träffar inom socialtjänsten inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Dit kan du ringa, chatta eller mejla anonymt. Telefon 020-120 06 06

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring om kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

YOUMO är en webbplats på olika språk för alla som är mellan 13 och 25 år. På YOUMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring om kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

Förslag på sidor