Drogförebyggande arbete

Uddevalla kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som

  • tobak
  • alkohol
  • narkotika
  • dopning

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa; så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem; så kallade skyddsfaktorer. Trygg hemmiljö, fungerande skolgång och positiva fritidsaktiviteter är några viktiga skyddsfaktorer.

Ett aktivt arbete görs även för att begränsa tillgängligheten av droger för barn och ungdomar. Här arbetar vi med ökad kunskap hos unga vuxna och vuxna då de är starkt bidragande till ungas användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Här kan du få stöd och rådgivning för dig och ditt barn

Kompassen
Stöd, information, rådgivning och behandling för ungdomar mellan 13–25 år och deras anhöriga som är oroliga för någon ungs drickande, drogande och/eller spelande.
Kontakt: telefon 0522–695109 eller kompassen@uddevalla.se

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)
Kontakt: telefon: 0522–696800

Drogfri Ungdom
Stöd, information, rådgivning.
Kontakt:
För elev på grundskolan; Unni Norén telefon 0522–697474
För elev på gymnasiet; Miranda Gjelseth telefon 0522–696848
För ungdom på fritiden; Jasmin Nuhanovic telefon 0522–695272

Fältgruppen
Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar.
Facebook: Fältenheten Uddevalla
Instagram: faltenhetenuddevalla

Socialjouren i Uddevalla och Fyrbodal
Kontakt: telefon 0522–697444 (gäller utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider).

Polis
Tipsa polisen vid misstanke om brott så som lagning av alkohol och narkotika eller olaglig försäljning av tobak till unga.
Kontakt: telefon 11414 eller tipsa polisen

Kontakt

Miranda Gjelseth, +46 522‑69 68 48

Drogförebyggande samordnare

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Unni Norén, +46 522‑69 74 74

Drogförebyggande samordnare

unni.noren@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00