Drogförebyggande arbete

Uddevalla kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger, tobak, doping och alkohol i samhället.

Vi lotsar dig rätt…

Är du vuxen, förälder eller ungdom och har frågor som rör alkohol, narkotika, doping eller tobak? Då kan du vända dig till våra drogförebyggande samordnare som hjälper till att lotsa dig rätt.

… och delar med oss av vår kunskap

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor för alla invånare. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa, och att förmedla kunskap om alkohol och andra drogers skadlighet.

Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behåller sin hälsa, så kallade friskfaktorer. Men även det som skyddar och stödjer dem, så kallade skyddsfaktorer.

Ett aktivt arbete görs även för att begränsa tillgängligheten för barn och ungdomar. Här arbetar vi med ökad kunskap hos unga vuxna och vuxna då de är starkt bidragande till ungdomars användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

 

Hej föräldrar och alla andra viktiga vuxna!

Visste du att var fjärde elev på gymnasiet har provat cannabis?

De flesta ungdomar gör det aldrig. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Du spelar roll!

Ta tre minuter och se filmen som handlar om hur du kan prata med din ungdom om cannabis. Filmoriginal och idé: Stockholms stad

Kontakt

Miranda Gjelseth, +46 522‑69 68 48

Drogförebyggande samordnare

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Unni Norén, +46 522‑69 74 74

Drogförebyggande samordnare

unni.noren@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00