Drogförebyggande arbete

Uddevalla kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som

  • tobak
  • alkohol
  • narkotika
  • dopning
  • spelberoende

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa; så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem; så kallade skyddsfaktorer. Trygg hemmiljö, fungerande skolgång och positiva fritidsaktiviteter är några viktiga skyddsfaktorer.

Ett aktivt arbete görs även för att begränsa tillgängligheten av droger för barn och ungdomar. Här arbetar vi med ökad kunskap hos unga vuxna och vuxna då de är starkt bidragande till ungas användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Här kan du få stöd och rådgivning för dig och ditt barn

Kompassen
Stöd, information, rådgivning och behandling för ungdomar mellan 20–25 år och deras anhöriga som är oroliga för någon ungs drickande, drogande och/eller spelande.
Kontakt: telefon 0522–69 51 09 eller kompassen@uddevalla.se

Mini-Maria
Stöd, information, rådgivning och behandling för ungdomar mellan 13-20 år och deras anhöriga som är oroliga för någon ungs drickande, drogande och/eller spelande.
Kontakt: telefon 010-441 52 70.

Familjekontoret, socialtjänsten
Kontakt: telefon: 0522–69 68 00

Drogfri Ungdom
Stöd, information, rådgivning.
Kontakt:
För elev på gymnasiet; Miranda Gjelseth telefon 0522–69 68 48
För ungdom på fritiden; Jasmin Nuhanovic telefon 0522–69 52 72
Kommunens drogförebyggande samordnare: Unni Norén telefon 0522–69 74 74

Fältenheten
Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar.
Facebook: Fältenheten Uddevalla
Instagram: faltenhetenuddevalla

Socialjouren Fyrbodal
Kontakt: telefon 0522–69 74 44 (gäller utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider).

Polis
Tipsa polisen vid misstanke om brott så som lagning av alkohol och narkotika eller olaglig försäljning av tobak till unga.
Kontakt: telefon 11414 eller tipsa polisen

Kontakt

Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare

+46 522‑69 68 48

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont

Skolgatan 2

451 31 Uddevalla

Unni Norén, drogförebyggande samordnare

+46 522‑69 74 74

unni.noren@uddevalla.se

Grundskolekontor

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor