Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Utvecklad samverkan och dialog mellan kommunen och idéburen sektor.

Uddevalla kommun och idéburna sektorn i Uddevalla har tillsammans tagit fram en överenskommelse kring samverkan. Syftet är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Idéburen sektor kan även kallas för civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också aktörer utan formell organisation till exempel olika nätverk.

Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott klimat för idéburna organisationer i Uddevalla.

Kontakt

Theresia Diago Bengtsson, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

theresia.diagobengtsson@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00