Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap, bättre välfärd.

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i Uddevalla. Syftet är att mötas och tillsammans arbeta för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.

Idéburen sektor omfattar föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser, dvs organisationer som har samhälls- och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst.

Varje år möts Uddevalla kommun och idéburen sektor för gemensamt lärande och samverkan genom:

  • Dialog kring samhällsutmaningar
  • Erfarenhetsutbyte och utbildningar
  • Idéverkstäder – där vi blir konkreta och arbetar fram samverkan och samarbeten

En partsgemensam grupp bestående av representanter för idéburen sektor, kommunens förvaltningar, samt politiker möts fyra gånger per år.

ÖK Idé genomsyras av värdegrundens principer om:

Dialog – Helhetssyn – Kvalitet – Långsiktighet – Mångfald - Självständighet och oberoende – Öppenhet och insyn

Bild över de prioriterade samhällsutmaningarna att kraftsamla och samverka kring under samverkansplanens period 2022-2026.
Bild från dialogtillfälle angående ensamhet 22 nov 2022

Hur kan vi bli fler aktiva i vår förening?

Hur kan vi göra mer för fler? Många föreningar önskar fler aktiva medlemmar. Inom ramen för ÖK Idé-satsningen Tillsammans bryter vi ensamheten! bjuder vi in till utbildning med Elin Hansson på organisationen Volontärbyrån.

Utbildningen omfattar två tillfällen, torsdagen den 14 och 28 september.

Fånga engagemanget
Varför engagerar sig människor ideellt? Vilka behov har er förening? Hur kan man inspirera fler att engagera sig? Hur kan ni nå olika målgrupper? Vilka för- och nackdelar finns det med olika rekryteringskanaler?

Motivera och behålla frivilliga
Hur ser engagemanget ut i er förening idag? Vilka faktorer gör att engagemang ökar och minskar? Hur kan vi i vår förening jobba motivationsstärkande?

Utbildningen varvar teori och praktik och ger kunskap, nya idéer, inspiration och motivation. Det ges utrymme att lära av varandra, så kom och dela med er av er förenings bästa tips!

Välkommen!

När: torsdag 14 och 28 september klockan 18–21
Var: A-salen, Folkets hus, Uddevalla
Anmälan: via formuläret nedan, senast 27/9

Vi bjuder på kaffe och macka, meddela ev. allergier vid anmälan.

För frågor kontakta
Processledare Lisa Jonsson, lisa.jonsson@sv.se
Said Osman, said.osman@uddevalla.se

För mer information, kontakta:

Processledare i Uddevalla kommun, ÖK Idé Uddevalla

Siv Tengberg, telefon 0522-695 126
Processledare för Idéburen sektor, ÖK Idé Uddevalla

Lisa Jonsson, telefon 010-33 00 946
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Förslag på sidor