Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Utvecklad samverkan och dialog mellan kommunen och idéburen sektor.

Uddevalla kommun och idéburna sektorn i Uddevalla har tillsammans tagit fram en överenskommelse kring samverkan. Syftet är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Idéburen sektor Pdf, 361.2 kB. kan även kallas för civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också aktörer utan formell organisation till exempel olika nätverk.

Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott klimat för idéburna organisationer i Uddevalla.

För mer information, kontakta:

Processledare i Uddevalla kommun, ÖK Idé Uddevalla

Siv Tengberg, telefon 0522-695 126
Processledare för Idéburen sektor, ÖK Idé Uddevalla

Lisa Jonsson, telefon 010-33 00 946
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00