Ansökan om Överförmyndarens samtycke

För att ansöka om Överförmyndarens samtycke fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för underårig att driva rörelse och skicka den sedan till överförmyndarkontoret för Samverkande överförmyndare.

Till ansökan ska dessutom kompletterande uppgifter lämnas på lösblad med:

  • en närmare beskrivning av näringsverksamheten
  • vilket ansvar den underårige har i rörelsen
  • om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning
  • om det föreligger framtida risk för skuldsättning
  • uppgift om vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer
  • redogörelse för den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden

Ansökan bör lämnas till Överförmyndaren i så komplett skick som möjligt. För att Överförmyndaren ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av den omyndiges båda förmyndare (föräldrar).

Förslag på sidor