Kontakter inom Socialtjänsten

Olika servicekontakter inom omsorg och hjälp


Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00


Kommunrehab

När du har frågor om rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning och sjukdom.

Om du är inskriven i hemsjukvården och behöver komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut ringer du kommunrehab.

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 76 66

Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren:
Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontider
Måndag - torsdag kl. 16.30­-23.00
Fredag kl. 15.30-02.00
Lördag kl. 16.00-02.00
Söndag kl. 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112


Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30.

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se

Har du frågor som rör äldre och/eller personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00


Familjerätten

Telefontid
Måndag klockan 13.30-14.30
Onsdag och fredag klockan 8.30-9.30

Telefon

0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Familjerätten
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Kontakt Familjehemsenheten

Avdelningen för barn och unga

Telefon: 0522-69 68 00

E-post: Familjehemsgruppen@uddevalla.se

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt
Färdtjänsthandläggare

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kriscentrum - samtalsmottagning vid våld i nära relation

Telefontid
Måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00 -12.00
Onsdag klockan 13.00 -15.00

Telefon
0522-69 51 96

E-post
kriscentrum@uddevalla.se

Socialsekreterare Biståndsenhet SoL, LSS och LVM

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor