Kontakter inom Socialtjänsten

Olika servicekontakter inom omsorg och hjälp


Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00

Kommunrehab

När du har frågor om rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning och sjukdom.

Om du är inskriven i hemsjukvården och behöver komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut ringer du kommunrehab.

Telefontid
Måndag - fredag klockan 9.00-11.00

Telefon
0522-69 76 66

Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren.

Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontid
Måndag - torsdag och söndag klockan 16­-23
Fredag klockan 15-02
Lördag klockan 16-02

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

Sektionen för försörjningsstöd

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30.

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Sektionen för försörjningsstöd
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Biståndshandläggare, biståndsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret 
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

Har du frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Familjerätten

Telefontid
Måndag klockan 13.30-14.30
Onsdag och fredag klockan 8.30-9.30

Telefon

0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Familjerätten
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Kontakt

Familjehemssekreterare

Birgit Bergqvist
Telefon: 0522-69 67 83

Maria Ström
Telefon: 0522-69 68 12

Camilla Bielinski
Telefon: 0522-69 68 04

Bo Ulvenäs
Telefon: 0522-69 56 42

Ellinore Gustavsson
Telefon: 0522-69 56 14

Camilla Ljungström
Telefon: 0522-69 56 16

Reception familjekontoret

Telefon: 0522-69 68 00

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Utredning barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

Färdtjänsthandläggare

Telefontid 
Måndag - fredag klockan 09.00-10.00

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Sektionen för missbruk och socialpsykiatri

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kriscentrum

Telefon
0522-69 51 96

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00