Edlevo

Edlevo kan användas på alla typer av verktyg.

Edlevo (tidigare Tieto Education) är ett barn- och elevadministrativt system i förskola, fritidshem och skola. Systemet hanterar exempelvis

 • barn- och elevuppgifter,
 • kontaktuppgifter vårdnadshavare,
 • barnschema,
 • närvaro/frånvaro,
 • inkomstuppgifter.

Appen Edlevo

Du laddar ner appen Edlevo via Google Play eller App Store och loggar in med bankID. I appen får du som vårdnadshavare tillgång till funktioner som till exempel:

 • lämna schema (förskola, fritids),
 • meddela frånvaro (förskola, fritids, grundskola)
 • skicka meddelanden
 • uppdatera dina kontaktuppgifter (förskola, fritids, grundskola) och
 • avsluta plats (förskola, fritids).

Du kan också komma åt samma tjänster via webben.

E-tjänster för ansökan och inkomstuppgift

Via Barn och utbildnings e-tjänster kan du

 • göra ansökan om plats i förskola och fritidshem,
 • göra skolbyte och
 • lämna din inkomstuppgift.

Du loggar in med bankID.

Viktiga funktioner - så gör du

Nedan hittar du korta informationstexter för hur du använder viktiga funktioner i appen och i e-tjänsten.

Gäller förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.

När ditt barn är sjukt eller behöver vara ledig en del av dagen för exempelvis tandläkarbesök, meddelar du detta i Edlevos app. Du kan välja mellan alternativen

 • Heldag (vid sjukfrånvaro) eller
 • Tidsbestämd (om ditt barn är frånvarande en del av dagen).

Du kan bara lägga in heldagsfrånvaro för två dagar i taget. Du kan välja om frånvaron gäller idag eller i morgon samt idag + i morgon.

Om ditt barn är ogiltigt frånvarande under en lektion, eller har sen ankomst, skapas ett meddelande via sms till dig som vårdnadshavare.

Om ditt barn går i grundskola och behöver vara ledigt en dag eller längre ska du göra en ledighetsansökan.

Visar möjligheterna att anmäla frånvaro, heldag eller del av dag.

Bilden till vänster är sjukfrånvaro. Det kan du anmäla max två dagar i taget. Bilden till höger är frånvaroanmälan för del av dag, exempelvis tandläkarbesök.

Gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Markera den vecka som du vill registrera tider för och välj tider. Ska samma tider gälla för en annan vecka, välj Upprepa vecka. Även om ditt barn alltid har samma tider måste du se till att det finns ett schema för varje vecka.

När du är klar, klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor. Det är möjligt att kopiera schemat till flera syskon. Bor vårdnadshavarna på olika adresser kan både skicka in varsitt schema. Saknas schema skickas en påminnelse till vårdnadshavarna.

Om ditt barn ska vara ledigt en hel vecka/flera veckor väljer du aktuell vecka och trycker Ledig hela veckan. Vid ledighet under enstaka dagar lämnar du dagen tom, alltså inga tider


Gäller förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.

Om du är vårdnadshavare till barn i förskola eller fritidshem kan du använda dig av två olika typer av meddelanden; informationsmeddelande och personligt meddelande. Som vårdnadshavare till barn i skolan kan du bara skicka personligt meddelande.

Ett informationsmeddelande skickas till en enhet/avdelning och kan läsas av all personal på förskolan/ fritidshemmet. Känslig information bör därför aldrig skickas som informationsmeddelande. Ett informationsmeddelande kan personalen inte svara på. Exempel på informationsmeddelande: Idag hämtar morfar på förskolan kl. 13.00.

Ett personligt meddelande kan bara läsas av vald/valda mottagare och är därför ett säkrare
kommunikationssätt. Nackdelen är att eventuella vikarier inte kan se meddelandet. Därför kan det dröja innan meddelandet blir läst om mottagaren inte är i tjänst.

För att skapa ett nytt meddelande, klicka på Plus-symbolen. Välj typ av meddelande som du vill skicka. Använd plustecknen för att markera vem/vilka du vill skicka meddelandet till. Du kan också söka upp ett namn med hjälp av förstoringsglaset.

Visar två olika meddelandefunktioner i appen Edlevo

Två olika sorters meddelanden för förskola och fritidshem, informationsmeddelande och personligt meddelande.

Gäller förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.

I Edlevos app kan du se och uppdatera dina kontaktuppgifter. Via menyn väljer du Visa fullständig profil. Där fyller du i aktuella kontaktuppgifter. Det är viktigt att dina uppgifter hålls uppdaterade.

Gäller förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll och gäller makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Dina inkomstuppgifter lämnar du i barn och utbildnings e-tjänst (inte appen). Du hittar funktionen för att lämna inkomst under fliken med ditt eget namn.

Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna inte stämmer kan du som räkningsmottagare krävas på retroaktiv betalning. Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.


Gränssnitt för att lämna inkomst i e-tjänsten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00