Grannars möjlighet att påverka

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska du ta hänsyn till både den enskildes och det allmännas intresse. Därför ska dina grannar i vissa fall få lämna sina synpunkter på det som ska byggas. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Grannar ska höras vid ansökningar:

  • Som avviker från gällande plan- eller områdesbestämmelser.
  • Utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnation, större tillbyggnader av befintlig byggnad och lovpliktig ändras användning av mark eller hus.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00