Herrestads-Torp 1:44, HE 158

Detaljplanen vann laga kraft 15 juni 2012

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av handel och kontor med en viss omfattning, vilket skulle stämma med övrig verksamhet inom handelsområdet, Torp.

Programområdet ligger i södra delen av Torp handelsområde, på södra sidan om väg 161,öster om Biltema.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE 158 Planbesk.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE 158 Genombesk.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE 158 Illustration.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00