Herrestads-Torp 1:44, HE 158

Detaljplanen vann laga kraft 15 juni 2012

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av handel och kontor med en viss omfattning, vilket skulle stämma med övrig verksamhet inom handelsområdet, Torp.

Programområdet ligger i södra delen av Torp handelsområde, på södra sidan om väg 161,öster om Biltema.

Förslag på sidor