Laneberg 1:21, HE 156

Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2011

Planområdet ligger i Lanesund, en dryg mil väster om centrala Uddevalla, och är beläget på ömse sidor om väg 788, cirka 100 meter väster om Lanebergs badplats.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av de två bostadsfastigheterna Laneberg 1:71 och 1:21, en avstyckning av en ny bostadsfastighet kring befintligt hus öster om Laneberg 1:21 samt uppförande av två nya förråd väster om Laneberg 1:17.

Förslag på sidor