Laneberg 1:21, HE 156

Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2011

Planområdet ligger i Lanesund, en dryg mil väster om centrala Uddevalla, och är beläget på ömse sidor om väg 788, cirka 100 meter väster om Lanebergs badplats.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av de två bostadsfastigheterna Laneberg 1:71 och 1:21, en avstyckning av en ny bostadsfastighet kring befintligt hus öster om Laneberg 1:21 samt uppförande av två nya förråd väster om Laneberg 1:17.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE156_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE156_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE156_Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00