Anfasteröd 2:16, LJ 143

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2015


Lyckornas Golfklubb, Ljungs församling

Det föreslagna området ligger inom Lyckorna, cirka 3 kilometer sydväst om Ljungskile centrum. I norr gränsar planen till villa bebyggelsen på Svinkullen och plangränsen går delvis inom befintligt område för en befintlig mindre väg.

Förslag på sidor