Rävehogen 1:3, LJ 144

Detaljplanen vann laga kraft 6 maj 2015

Planområdet ligger omkring 2 kilometer norr om Ljungskile centrum, väster E6. Området är idag obebyggt och har en area av cirka 8 hektar.

Planarbetet syftar till att pröva lämpligheten av 26 stycken villatomter. På grund av den kuperade terrängen avses de flesta husen utformas som sluttningshus, väl anpassade till befintliga marknivåer.

Observera att illustrationskartan visar enbart ett av flera sätt att placera och utforma husen.

Förslag på sidor