Folketspark, 1134

Detaljplanen vann laga kraft 6 maj 2013

Stadskärnan 1:174 med flera, Folkets park och Cirkusplatsen.

Planområdet ligger strax söder om Uddevalla centrum. Planen föreslår ett hundratal lägenheter fördelade på radhus och tre flerbostadshus.

Delar av befintlig förskola ska ersättas av en nybyggnad.

En parkeringsplats för befintliga bostäder vid Kaparegatan föreslås på Cirkusplatsen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00