Folketspark, 1134

Detaljplanen vann laga kraft 6 maj 2013

Stadskärnan 1:174 med flera, Folkets park och Cirkusplatsen.

Planområdet ligger strax söder om Uddevalla centrum. Planen föreslår ett hundratal lägenheter fördelade på radhus och tre flerbostadshus.

Delar av befintlig förskola ska ersättas av en nybyggnad.

En parkeringsplats för befintliga bostäder vid Kaparegatan föreslås på Cirkusplatsen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1134Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1134Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

UA1134IllkartaA1.pdf
Ikon dokument/fil

Programsamrådsredogörelse

UA1134Progrsamrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1134Samrrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1134Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00