Killingen 1, 1152, 1152

Detaljplanen vann laga kraft 18 oktober 2010

Killingens förskola, Bleket

Ombyggnad av befintlig förskola

Planområdet ligger i stadsdelen Bleket och gränsar till Helenedalsvägen, Stenbocksvägen och Rådjursvägen. Planen syfte är att möjliggöra en ny, större förskolebyggnad som ska ersätta den gamla mycket slitna byggnaden.

Samrådet genomfördes under tiden 23 augusti - 26 september 2016.

Granskning genomfördes under tiden 12 mars 2018 - 10 april 2018.


Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning UA1152.pdf
Ikon dokument/fil

Laga kraftbevis

Laga kraftbevis UA1152.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00