Kulturstråket

Byggnaderna Kungsgatan 32, Lotcen och Frideborg i Uddevalla centrum ska bli ett Kulturstråk med rum för skapande och arrangemang inom alla konstarter. Syftet är att öka möjligheterna för det lokala kulturlivet att utöva sin verksamhet och på ett bättre sätt kunna erbjuda publika arrangemang i centrum.

Idéskiss av atriumet vid Kulturstråkets innergård. Framtagen av PE Teknik & Arkitektur.

Byggprojektet omfattar endast de byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda byggnaderna, Kungsgatan 32 och Lotcen. Den del av Frideborg som ska ingå i Kulturstråket kommer att renoveras av den privata fastighetsägaren och sedan hyras ut till kommunen.

Renoveringsarbetet innebär bland annat:

  • Att bygga utomhusscen och publikgradäng på bakgården till Kungsgatan 32
  • Att bygga ett glashus i anslutning till Lotcens bakgård som ska fungera som huvudentré, foajé och serveringsyta
  • Att lokalerna utrustas med scenteknik, ljud och ljus, samt möbler
  • Tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

De tre byggnaderna ska spela olika roller för helheten. Frideborg får den självklara rollen som "arrangörshus", där arrangerande föreningar och övriga aktörer kan sätta upp konserter och föreställningar för uddevallaborna varje vecka året runt. Kungsgatan 32 och Lotcen ska huvudsakligen bli ett "skapandehus" det vill säga ett hus med möjlighet till repetition, produktion och kreativt skapande. Lokalerna ska bli ett nav för Uddevallas fria och ideella kulturliv, för föreningslivet, för kulturutövarna, för besökarna och för alla generationer.

Projektstatus: Detaljplan pågår, utredningsskede.

Läs mer om detaljplan, Krummedike 13-15, lokaler för kultur>>

Preliminär tidplan

  • Detaljplanearbete pågår
  • Sommaren 2026: Beräknas vara klart

Investeringsvolym: Den totala kostnaden för renovering av kommunens egna lokaler och investering i scenteknik och möbler är omkring 37 miljoner kronor.

Idéskiss av huvudentrén till Kulturstråket. Framtagen av PE Teknik & Arkitektur.

Kontakt

Pontus Blom, projektledare

+46 522‑69 64 41

pontus.blom@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor