Nya Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket kommer att flyttas från sina nuvarande utrymmen på Södergatan till en mer central plats i Gallionen. Nu planeras det för fullt för det nya moderna biblioteket.

Pojke läser bok på biblioteket

Lässtund på biblioteket

Kommunen har ingått ett hyresavtal med fastighetsägaren för en 3000 m² stor lokal i markplan i Gallionen där det nya Stadsbiblioteket kommer att ligga.

Den nya lokalens utformning kommer att skräddarsys för bibliotekets behov och skapa en modern miljö som kommer att fungera som en central mötesplats. Planerna inkluderar utrymmen för studier, mindre rum för barngrupper och andra mötesplatser. I planeringen utgår vi från biblioteksbesökarnas och kommuninvånarnas behov.

Syftet med förändringen är att skapa en central mötesplats som gynnar stadens invånare, kulturutövare, näringsidkare och besökare. Flytten är en del av stadskärnans utveckling och förväntas bidra till att centrum blir mer livligt och dynamiskt.

Projektstatus

Just nu arbetar kommunen och arkitekter tillsammans i en förstudie, som förväntas vara klar i slutet av mars. Parallellt med detta arbetar en styrgrupp med att på olika sätt få in tankar och synpunkter från kommuninvånarna och bibliotekens besökare om det nya Stadsbiblioteket.

Preliminär tidplan

  • Vår 2024: Medborgardialoger och förstudie
  • Hösten 2024: Byggnation startar
  • Sommar 2025: Biblioteket klart

Projektledare: Anders Emilsson, Pontus Blom

Frågor? Kontakta vårt kontaktcenter

Kontakt

Pontus Blom, projektledare

+46 522‑69 64 41

pontus.blom@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor