Gäller Omsorg och Hjälp

Huvudmannen följer inte överenskommelser kring ekonomin. Vad gör jag?

I första hand ska ställföreträdaren ta upp situationen med huvudmannen. Om ingen förbättring sker kontakta Samverkande överförmyndare. Den gode mannen har även behörighet att ansöka om förvaltarskap för huvudmannen eller om godmanskapets upphörande. Då krävs att alla andra vägar har prövats först.