Vad är ett godmanskap?

Ett godmanskap är ett uppdrag som tar tillvara sjukas, äldres och psykiskt stördas juridiska och ekonomiska rättigheter. Godmanskap är frivilligt och personen som behöver hjälp ger sitt samtycke.

Hur ansäker jag?
Till ansökan Pdf, 233.7 kB. »