Kan man göra uttag från överförmyndarspärrat konto?

Ställföreträdaren fyller i och skickar in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Vid godmanskap ska även huvudmannen underteckna om personen förstår vad saken gäller.

Vid överförmyndarspärrat konto avseende omyndiga barn sker ansökan på samma sätt som vid godmanskap/förvaltarskap. Då ska, om det är två vårdnadshavare, båda vårdnadshavarna skriva under ansökan samt barnet om han/hon fyllt 16 år.

Blankett för ansökan Pdf, 49.9 kB. »