När upphör uppdraget som god man?

Uppdaget upphör när huvudmannen har avlidit, genom beslut i tingsrätten eller via byte av ställföreträdare. Om huvudmannen har avlidit ska ställföreträdaren kontakta Samverkande överförmyndare och meddela det.