Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den som är medicinskt ansvarig för sjukvården inom kommunens socialtjänst benämns MAS.

Ansvaret för socialtjänstens sjukvård i Uddevalla ligger på avdelningschefen för verksamhetsområde hälso- och sjukvård.

Kontakt

Doris Söderman, +46 522‑69 70 36

Medicinskt ansv sjuksköterska

doris.soderman@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Christer Fransson, +46 522‑69 76 46

Avdelningschef

christer.fransson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00