Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den som är medicinskt ansvarig för sjukvården inom kommunens socialtjänst benämns MAS.

Ansvaret för socialtjänstens sjukvård i Uddevalla ligger på avdelningschefen för verksamhetsområde hälso- och sjukvård.

Kontakt

Christel Schemmel, +46 522‑69 70 36

Medicinskt ansv sjuksköterska

christel.schemmel@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00