Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den som är medicinskt ansvarig för sjukvården inom kommunens socialtjänst benämns MAS.

Ansvaret för socialtjänstens sjukvård i Uddevalla ligger på avdelningschefen för verksamhetsområde hälso- och sjukvård.

Kontakt

Christel Schemmel, medicinskt ansv sjuksköterska

+46 522‑69 70 36

christel.schemmel@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor