Vård i livets slutskede

Palliativ vård kallas den vård som ges i livets slutskede. Vården ges i syfte att lindra lidande och skapa så god omvårdnad som möjligt för den svårt sjuka patienten. I första hand är det sjukvården som ansvarar för den palliativa vården.

För de allra flesta känns det tryggast att tillbringa den sista tiden i livet i sin hemmiljö, om det är medicinskt möjligt. Hemmiljön kan också vara i ett av kommunens särskilda boenden där vårdpersonal finns närvarande dygnet runt. Vid önskemål finns det även möjlighet att prata med en diakon eller präst från Svenska kyrkan.

Särskild palliativ vård via kommunen

När man är i ett sent palliativt skede och behandling via sjukvården inte längre räcker till, då kan kommunen ta vid. Sjukvårdspersonalen brukar upplysa patient och anhöriga om när det kan bli aktuellt att kontakta kommunen. Kommunens korttidsplatser för palliativ vård är placerade på korttidsenheten, avdelning 12 på Uddevalla sjukhus.

Beslut om kortttidsplats beviljas av en biståndshandläggare i Uddevalla kommun.

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor