Ansvarsfördelning kommun och region

Uddevalla är en av 49 kommuner inom Västra Götalandsregionen, VGR. Sjukvårdsansvaret är uppdelat mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Det betyder att Uddevalla kommun är ansvarig för hemsjukvård medan Västra Götalandsregionen är ansvarig för primärvård och sjukhusvård.

Inom primärvården har du fritt vårdval vilket innebär att du själv väljer vilken vårdcentral eller rehabiliteringsmottagning du vill besöka. Västra Götalandsregionen är alltid ansvarig för vård från läkare och andra specialister.

Förslag på sidor