Rehabilitering

Rehabilitering är en del av den öppna vården och hemsjukvården. Vid nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan du få hjälp med rehabilitering av arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Hjälpen kan bestå av träningen för att få tillbaka tidigare förmågor och klara det dagliga livet så bra som möjligt eller förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Vem kan få stöd?

För att få stöd och hjälp via kommunen måste du ha kommunal hemsjukvård. I annat fall kontaktar du en rehabiliteringsmottagning i primärvården.

  Kontakt i kommunen, ring:


  Kommunrehab

  När du har frågor om rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning och sjukdom.

  Om du är inskriven i hemsjukvården och behöver komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut ringer du kommunrehab.

  Telefontid
  Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

  Telefon
  0522-69 76 66

  Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00