Rehabilitering

Rehabilitering är en del av den öppna vården och hemsjukvården. Vid nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan du få hjälp med rehabilitering av arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Hjälpen kan bestå av träningen för att få tillbaka tidigare förmågor och klara det dagliga livet så bra som möjligt eller förskrivning av personliga hjälpmedel.

Vem kan få stöd?

För att få stöd och hjälp via kommunen måste du ha kommunal hemsjukvård. I annat fall kontaktar du en rehabiliteringsmottagning i primärvården.

Hur får jag kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut i den kommunala hälso- och sjukvården?

Kontakt via kontaktformulär på 1177 Vårdguiden:

På 1177 Vårdguiden loggar du in med BankID och beskriver ditt ärende i ett kontaktformulär. En arbetsterapeut eller fysioterapeut från kommunen kommer kontakta dig.. Observera att akuta ärende inte skall skickas denna vägen.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut via 1177 Vårdguiden

Kontakt via telefon:

Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut.

Telefon måndag - fredag: 0522-69 76 66 telefontid kl. 08:30-9:30

Om du inte är inskriven i hemsjukvården

Kontakta Primärvårdens rehabmottagningar, se mer information på 1177.se

Förslag på sidor