Tandvård

Västra Götalandsregionen har ett ansvar att ge särskild tandvård för vissa grupper med stora behov av daglig service och omvårdnad. Insatserna kan vara munhälsobedömningar, tandvårdsbidrag eller nödvändig tandvård för att förbättra förmågan att äta eller tala.

Vem har rätt till hjälpen?

Du har rätt att få en årlig bedömning av munhälsan och annan nödvändig tandvård om du:

  • Bor på vård- och omsorgsboende/äldreboende
  • Bor i gruppboende
  • Bor i det egna hemmet, men är i behov av omvårdnad större delen av dygnet.
  • Har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS), eller om du lider av allvarlig psykisk ohälsa och därför inte förmår söka tandvård. 

För att få ta del av den särskilda tandvården måste först en utredning göras och därefter skrivs ett intyg. Om du har hemsjukvård skrivs intyget av sjuksköterska. Om du inte har hemsjukvård är det kommunens biståndshandläggare som du ska vända dig till.

Förslag på sidor