Unda, HE 132

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2008

Miljö och Stadsbyggnad håller på att ta arbeta fram en detaljplan för Unda campingplats i Herrestad. Området har betydande natur- och kulturvärden och är viktigt både för besöksnäringen och för den promenerande och badande allmänheten. Plats föreslås för fler campingstugor. En planteringsplan för campingplatsen kopplas till planens bestämmelser.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Karta_ant.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00