Unda, HE 132

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2008

Miljö och Stadsbyggnad håller på att ta arbeta fram en detaljplan för Unda campingplats i Herrestad. Området har betydande natur- och kulturvärden och är viktigt både för besöksnäringen och för den promenerande och badande allmänheten. Plats föreslås för fler campingstugor. En planteringsplan för campingplatsen kopplas till planens bestämmelser.

Förslag på sidor