Tjöstelsröd 1:14, Lj 147

Detaljplanen vann laga kraft 19 januari 2018

 

Gamla vårdcentralen, Ljungskile

Planområdet ligger omedelbart öster om Arendalsvägen och söder om Pilvägen i Ljungskile och omfattar fastigheten Tjöstelsröd 1:14. Väster om Arendalsvägen löper Bohusbanan.

Avsikten är att ändra användning för marken och medge byggrätt för uppförande av centrumnära bostäder.

Samrådet genomfördes under tiden 18 april - 23 maj 2016

Granskningsutställning under tiden 10 oktober  - 7 november 2016

Antagen av kommunfullmäktige 10 maj 2017

Förslag på sidor