Bleket, 1102

Detaljplanen vann laga kraft 22 mars 2002

Vid vägen mot Bjursjön, i höjd med Vännerbergsområdet, har Miljö och Stadsbyggnad tagit fram ett detaljplaneförslag för småhusbebyggelse.

Förslaget innebär åtta nya tomter för en/tvåbostadhus.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 november 2002.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1102 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1102 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

UA1102 kartaA0.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1102 Samrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00