Bleket, 1102

Detaljplanen vann laga kraft 22 mars 2002

Vid vägen mot Bjursjön, i höjd med Vännerbergsområdet, har Miljö och Stadsbyggnad tagit fram ett detaljplaneförslag för småhusbebyggelse.

Förslaget innebär åtta nya tomter för en/tvåbostadhus.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 november 2002.

Förslag på sidor