Björbäck, industrimark

Planfakta

Plannamn: Björbäck 1:45
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Kommundel: Björbäck

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2019-11-27
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: Sommaren 2024
  • Laga kraft: Sommaren 2024
Planen har fått planbesked

Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Förslag på sidor