Klubban, flerbostadshus

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan för Klubban 3. I förslaget skapas en möjlighet att bygga ett flerbostadshus med parkering i bottenplan.

Projektnamn: Klubban 3
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 1500 m2
Diarienummer: PLAN.2020.4706
Kommundel: Uddevalla
Fastighet: Stadskärnan 1:102

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i form av ett punkthus med parkeringen i bottenplan.

Här kommer du kunna se planförslaget och alla utredningar som görs i ärendet. Just nu finns inga handlingar eller utredningar klara.

Detta har hänt i planarbetet:

  • Planbesked 2020-12-16
  • Uppstart, utredningar och planproduktion

Tidplan för fortsatt planarbete:

  • Samråd: Våren 2024
  • Granskning: Höst 2024
  • Antagande: Vintern 2024/25
  • Laga kraft: Tidigast vintern 2025

Prenumerera

Vill du få veta när något händer i planarbetet? Prenumerera här så får du e-post från oss när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Förslag på sidor