Lindstam 2, Parkens förskola

Flygfoto över planområdet

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan för Lindstam 2 m.fl.
I förslaget skapas en möjlighet att utöka byggrätten för befintliga Parkens förskola samt pröva exploatering för bostäder.

Projektnamn: Detaljplan Lindstam 2 m.fl., Parkens förskola
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarienummer: PLAN.202.3387
Kommundel: Uddevalla centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du längre ner på sidan

Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsförvaltning och Socialförvaltning har behov av ny förskola och trygghetbostäder i centrala Uddevalla. Planansökan har beviljats för att utreda dessa funktioner inom den kommunala fastigheten Lindstam 2, i södra centrum av Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-29 om positivt planbesked.

Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga Parkens förskola, för att öka antalet avdelningar från 5 till 10 avdelningar. Planen syftar även till att pröva exploatering för bostäder samt eventuellt bostäder kopplade till socialtjänstens verksamheter. Vidare är syftet att anpassa kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen exploatering, samt att möjliggöra god boendemiljö.

Här kommer du kunna se planförslaget och alla utredningar som görs i ärendet. Just nu finns inga handlingar eller utredningar klara.

Detta har hänt i planarbetet:

  • Planbesked beviljades 2023-11-29
  • Startmöte genomfördes 2024-01-12
  • Utredningsfas

Tidplan för fortsatt planarbete:

  • Samråd: kvartal 4, 2024
  • Granskning: kvartal 2, 2025
  • Antagande: Kvartal 4, 2025
En bild som visar att planbesked har beviljats

Planbesked har beviljats (klicka på bilden för att visa en större bild)

Prenumerera

Vill du få veta när något händer i planarbetet? Prenumerera här så får du e-post från oss när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En översiktlig karta som visar var planområdet ligger

Översiktskarta

Förslag på sidor