Gata, park och fastighet

Gata, park och fastighet ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala gator, vägar, parker och fastigheter. Avdelningen ansvarar också för den kommunala trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser samt båtplatser.

Gata, park och fastighet har sju enheter.

  • gatu- och parkförvaltning och fordon
  • gatu- och parkdrift
  • projekt
  • fastighetsförvaltning
  • fastighetsdrift
  • byggservice

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor