Serveringstillstånd alkohol

För att få servera alkoholdrycker krävs tillstånd av kommunen. Uddevalla kommun har, förutom beslut om tillstånd, även ansvar för uppföljning och kontroll av servering av alkohol. Kommunen tar för detta ut en avgift.

Du ansöker genom att använda E-tjänsten:

Du kan ta del av vilka regler och vilka kostnader som gäller för att få servera alkohol genom att läsa kommunens riktlinjer, se nedan under Mer information.

Riktlinjerna tar upp kriterier för prövning av:

  • servering på restauranger och liknande.
  • servering till slutet sällskap.
  • alkoholpolitiska aspekter.

Vid nyansökning av tillstånd krävs ett remissförfarande. Polismyndigheten ska höras. Miljöförvaltning, skatte- och kronofogdemyndighet samt räddningstjänst bör tillfrågas i vissa fall.

Handläggningstiden är olika beroende på vilken typ av serveringstillstånd som söks, se antagna handläggningstider i servicedeklarationen under mer information, nedan.

Kontakt

Björn Hernius, tillståndshandläggare

+46 522‑69 68 38

bjorn.hernius@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Stefanie Kehde, tillståndshandläggare

+46 522‑69 51 12

stefanie.kehde@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor