Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera. Det är enheten för bygg- och miljötillsyn som kontrollerar dessa verksamheter. 

Om du funderar på att starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till oss. Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du har en hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta behöver du inte göra en skriftliga anmälan. Det gäller exempelvis frisörer och massörer. Din verksamhet omfattas däremot av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta tillsynsenheten.

Du ska skicka in din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Blankett att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00