Bygglov för företagare

Här hittar du information för dig som företagare eller organisation inför ditt byggprojekt. Varmt välkommen att komma igång med ditt projekt i Uddevalla!

Bygglovsprocessen

Processen för bygglov är densamma för privatpersoner och företagare.
Bygglovsprocessen

Kontakta oss inför ditt byggprojekt

Vi diskuterar gärna ditt projekt och svarar på frågor i din planering.

Ritningsunderlag och detaljplan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Läs mer om vilket underlag som krävs:
Ritningar och handlingar för bygglov

Du kan kontrollera om det finns ritningar från tidigare ärenden på fastigheten. Det går att beställa kopior på handlingar som kommunen har i sitt bygglovsarkiv.
Beställ bygglovshandlingar

Du vet väl att du själv kan se detaljplaner och ta reda på vilka planbestämmelser som gäller? Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp att tolka planbestämmelser eller vill veta mera!
Gå in i vår kommunkarta för att se gällande detaljplaner>>

Behöver jag bygglov?

Ja, som företagare behöver du nästan alltid bygglov för ditt projekt. Kontakta oss redan när du börjar planera. Här får du mer information om vad som krävs i några vanliga byggprojekt.

Ändrad användning av byggnad

Solceller, solpaneler och solfångare

Skylt, ljusanordning

Övriga byggprojekt

Här är ett urval av avgifter för bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. Avgifterna justeras årligen.

Bruttoarea + öppenarea

Bygglov

Genomförande (start- och slutbesked)

Nybyggnad av enbostadshus

 

 

 • Planenligt förslag

18 000 kr

19 000 kr

 • Avviker från detaljplan

23 000 kr

19 000 kr

 • Utanför planlagt område

27 000 kr

19 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad
till enbostadshus

 

 

 • Planenligt förslag

5 000 kr

5 000 kr

 • Avviker från detaljplan

10 000 kr

5 000 kr

 • Utanför planlagt område

6 000 kr

5 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus,
utan tekniskt samråd

 

 

 • Planenligt förslag

7 000 kr

5 000 kr

 • Avviker från detaljplan

12 000 kr

5 000 kr

 • Utanför planlagt område

7 000 kr

5 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus,
med tekniskt samråd

 

 

 • Planenligt förslag

12 000 kr

12 000 kr

 • Avviker från detaljplan

17 000 kr

12 000 kr

 • Utanför planlagt område

19 000 kr

12 000 kr


Mer information

Förslag på sidor