Bygglov för företagare

Här hittar du information för dig som företagare eller organisation inför ditt byggprojekt. Varmt välkommen att komma igång med ditt projekt i Uddevalla!

Bygglovsprocessen

Processen för bygglov är densamma för privatpersoner och företagare och finns på vår sida om bygglovsprocessen. Där hittar du också information om krav på dina ritningar.
Bygglovsprocessen

Behöver jag bygglov?

Här får du mer information om några vanliga byggprojekt.

Ändrad användning av byggnad

Solceller, solpaneler och solfångare

Skylt, ljusanordning

Ritningsunderlag

När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Läs mer om vilket underlag som krävs, Ritningar och handlingar för bygglov

Du kan kontrollera om det finns ritningar från tidigare ärenden på fastigheten. Det går att beställa kopior på handlingar som kommunen har i sitt bygglovsarkiv, Beställ bygglovshandlingar

Kontakta oss inför ditt byggprojekt

Kontakta oss på bygg

Har du frågor som är större än bara bygglovsfrågan, kanske runt en hel etablering är du välkommen att kontakta någon av våra näringslivsutvecklare. Näringslivsutveckling i Uddevalla


Mer information

Förslag på sidor