Bygglov för företagare

Här hittar du information för dig som företagare eller organisation inför ditt byggprojekt. Varmt välkommen att komma igång med ditt projekt i Uddevalla!

Är du privatperson och vill söka bygglov för ett privat projekt ska du läsa mer på våra sidor under bygga nytt, ändra eller riva som är bättre anpassade för dig.
Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglovsprocessen

Processen för bygglov är densamma för privatpersoner och företagare och finns på vår sida om bygglovsprocessen. Där hittar du också information om krav på dina ritningar.
Bygglovsprocessen

Tips och råd för ditt projekt

  • Var ute i god tid
  • Anlita fackman för att upprätta ritningar
  • Markutförandet är minst lika viktigt som själva byggnaden
  • Boka tid för rådgivning med en handläggare innan du lämnar in din ansökan
  • Ange att bygglovet gäller ett företag och inte dig som privatperson
  • Tänk igenom behovet av parkeringsplatser. Om det finns behov av parkering gäller det att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Läs mer i parkeringsnorm för Uddevalla kommun.
  • Byggnader och lokaler ska uppfylla bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.
  • Vill du placera en kiosk, uteservering, återvinningsstationer eller skyltar på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda. Läs mer i checklistan "Tidsbegränsat bygglov".

Kontakta oss inför ditt byggprojekt

Kontakta oss på bygg

Näringslivsutveckling

Har du frågor som är större än bara bygglovsfrågan, kanske runt en hel etablering är du välkommen att kontakta någon av våra näringslivsutvecklare på Avdelningen för Hållbar tillväxt.

Näringslivsutveckling i Uddevalla