Ventilation

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat.

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Olika ventilationssystem

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån, via ventiler. De sitter ofta ovanför eller under ett fönster. Frånluft kallas den luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och inomhus luft förs ut genom ventiler i badrum och kök. I dagens bostäder finns olika typer av ventilationssystem.

  • Självdragsventilation (S). Luften strömmar in genom tilluftsventiler, och strömmar ut via frånluftsventiler på toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus.
  • Fläktstyrt frånluftssystem (F). Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/vädringsfönster. Luften sugs ut med en fläkt i kök/badrum och toalett.
  • Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT). Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut med en fläkt i kök/ badrum och toalett. Fläktstyrt från- och tilluftssystem kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX system.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader, exempelvis daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Obligatorisk ventilationskontroll>>

Koldioxidhalt

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvalitén är att mäta koldioxidhalten. I exempelvis klassrum bör koldioxidhalten inte överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på dålig ventilation och luftkvalitet.

Fastighetsägarens ansvar

Har du problem med ventilationen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens ställda krav. Fastighetsägaren har ett ansvar att upprätthålla ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Miljökontorets roll

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till miljökontoret som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor